Chefworks Milan Premium Cotton Chef Jacket White - ECCW